Kurs dla Auditorów wewnętrznych wg ISO 14001+45001/OHSAS 18001

Drukuj

Celem szkolenia jest: zdobycie przez uczestników praktycznych umiejętności planowania, wykonywania i dokumentowania auditów Systemu Zarządzania Środowiskowego wg wymagań międzynarodowej normy ISO 14001 z 2015 roku oraz Systemu Zarządzania BHP wg norm OHSAS/PN-N-18001/ISO 45001.

 

Miejsce: Warszawa, Radom, Poznań, Wrocław, Szczecin, Gdańsk, Bydgoszcz, Łódź, Zielona Góra, Opole, Katowice
Szkolenia zamknięte prowadzimy w zakładach klientów, otwarte wg HARMONOGRAMU SZKOLEŃ

 

 

Adresaci szkolenia:

 • auditorzy Systemów Zarządzania Środowiskowego i/lub BHP pragnący ugruntować swoją wiedzę
 • kandydaci na auditorów wewnętrznych Systemu Zarządzania Środowiskowego i/lub BHP
 • pracownicy działów ochrony środowiska, bhp, p-poż.
 • Pełnomocnicy Zarządu ds. Systemu Zarządzania Środowiskowego i/lub BHP
 • osoby pragnące poszerzyć swoją wiedzę nt. systemów zarządzania środowiskowego i/lub bhp

 

Program szkolenia:

 • interpretacja wymagań normy ISO 14001:2015 pod kątem auditowania
 • interpretacja wymagań norm OHSAS/PN-N-18001/ISO 45001 pod kątem auditowania
 • planowanie auditów wewnętrznych
 • zasady przeprowadzania auditów wg wytycznych normy ISO 19011
 • dokumentowanie wyników auditu
 • przeprowadzanie działań poauditowych
 • doskonalenie kompetencji auditorów

 

Czas trwania: 16 godzin lekcyjnych w ciągu 2 dni

 

Certyfikat: warunkiem uzyskania certyfikatu Auditora wewnętrznego systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001 i bhp wh OHSAS/PN-N-18001/ISO 45001 jest zaliczenie z wynikiem pozytywnym egzaminu końcowego (minimum 75% prawidłowych odpowiedzi). Osoby, które nie zaliczą egzaminu otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 

Przygotowanie do szkolenia:

 • przed rozpoczęciem szkolenia uczestnicy powinni zapoznać się z wymaganiami norm ISO 14001 oraz OHSAS/PN-N-18001/ISO 45001
  (normy można kupić np. https://sklep.pkn.pl/)

 

Cena:  700 zł. netto / 861 zł. brutto za osobę

 

HARMONOGRAM I ZAPISY

 

_________________________________________________

Zamówienie na szkolenie można dokonać bezpośrednio w naszym sklepie:

   www.iso9001.edu.pl/kurs-Auditorow-Pelnomocnikow-Zarzadu-ISO-9001-14001-18001-45001.html

http://www.iso-szkolenia.com/szkolenia/iso-14001-45001-18001-kurs-auditorow-pelnomocnikow.html

http://www.mastere.pl/iso-9001-szkolenia/szczecin-warszawa-poznan-wroclaw-gdansk/46-szkolenia/auditor-iso-14001-18001/68-szkolenie-iso-14001-ohsas-18001-auditor.html

poklue

 

 


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek - najlepsza inwestycja

© 2020 MASTERE - your partner in business