Harmonogram szkoleń

Drukuj

Szkolenia otwarte organizujemy regularnie w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Gdańsku i Szczecinie.
Okazjonalnie szkolenia prowadzimy także w Płocku, Radomiu, Łodzi, Gdyni, Opolu, Krakowie, Kielcach, Lublinie, Zielonej Górze, Koszalinie, Gdańsku, Bydgoszczy, Ostrowie Wielkopolskim - HARMONOGRAM WSZYSTKICH SZKOLEŃ

Dla zorganizowanych grup prowadzimy szkolenia zamknięte na terenie przedsiębiorstwa klienta.

Aby zapisać się na szkolenie prosimy o przesłanie mailem lub faxem FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO
albo bezpośrednio w naszym sklepie: www.iso9001.edu.pl 
 albo www.szkolenie-iso.pl 

Nr Nazwa szkolenia Miejsce Terminy Cena netto
1 ISO 9001 - wymagania i wdrożenie zmian
 do Systemu Zarządzania Jakości
ą

Warszawa
13.01
3.02
30.03

500 zł netto
+ 23% VAT

ZGŁOSZENIE

Szczecin
16.01
27.02
12.03
Poznań
20.01
17.02
9.03
Wrocław
27.01
26.03
Katowice 29.01
24.03
Łódź 5.02
1.03
Bydgoszcz
/ Toruń
22.01
12.02
16.03
Gdańsk 9.01
10.02
18.03
ZielonaGóra 20.01
24.02
6.04
 Kraków 1.02
6.04
Lublin 7.02
3.04
2

 Kurs dla Auditorów wewnętrznych i Pełnomocników Zarządu
 ds. Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001

Warszawa
13-14.01
3-4.02
30-31.03

800 zł netto
+ 23% VAT

ZGŁOSZENIE

Szczecin
16-17.01
27-28.02
12-13.03
Poznań 20-21.01
17-18.02
9-10.03
Wrocław
27-28.01
26-27.03
Katowice 29-30.01
24-25.03
Łódź 5-6.02
1-2.04
Bydgoszcz
/ Toruń
22-23.01
12-13.02
16-17.03
Gdańsk 9-10.01
10-11.02
18-19.03
ZielonaGóra 20-21.01
24-25.02

6-7.04
Kraków 1-2.02
6-7.04
Lublin 7-8.02
3-4.04
3

 Kurs dla Auditorów wewnętrznych i Pełnomocników Zarządu
 ds. Zintegrowanego Systemu:
 + Zarządzania Jakością wg ISO 9001
 + Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001
 + Zarządzania Bezpieczeństwem i Higiena Pracy
    wg ISO 45001 / OHSAS/PN-N-18001

Warszawa 13-14.01
3-4.02
30-31.03
1000 zł netto
+ 23% VAT

ZGŁOSZENIE

Szczecin 16-17.01
27-28.02
12-13.03
Poznań 20-21.01
17-18.02
9-10.03
Wrocław
27-28.01
26-27.03
Katowice 29-30.01
24-25.03
Łódź 5-6.02
1-2.04
Bydgoszcz
/ Toruń
22-23.01
12-13.02
16-17.03
Gdańsk 9-10.01
10-11.02
18-19.03
ZielonaGóra 20-21.01
24-25.02
6-7.04
 Kraków 1-2.02
6-7.04
Lublin 7-8.02
3-4.04
4

 Kurs dla Auditorów wewnętrznych i Pełnomocników Zarządu
 ds. Zintegrowanego Systemu:
 + Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO 27001
 + Zarządzania Jakością wg ISO 9001

Warszawa

13-14.01
3-4.02
30-31.03

1000 zł netto
+ 23% VAT

ZGŁOSZENIE
Szczecin
16-17.01
27-28.02
12-13.03
Poznań 20-21.01
17-18.02
9-10.03
Wrocław 27-28.01
26-27.03
Katowice 29-30.01
24-25.03
Łódź 5-6.02
1-2.04
Bydgoszcz
/ Toruń
22-23.01
12-13.02
16-17.03
Gdańsk 9-10.01
10-11.02
18-19.03
ZielonaGóra 20-21.01
24-25.02
6-7.04
Kraków 1-2.02
6-7.04
Lublin 7-8.02
3-4.04
5

 Kurs dla Auditorów wewnętrznych i Pełnomocników Zarządu
 ds. Zintegrowanego Systemu:
 + Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO 27001
 + Zarządzania Jakością wg ISO 9001
 + Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001

 + Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
    wg ISO 45001 / OHSAS/PN-N-18001

Warszawa  13-14.01
3-4.02
30-31.03

1300 zł netto
+ 23% VAT

ZGŁOSZENIE

Poznań
20-21.01
17-18.02
9-10.03
Szczecin  16-17.01
27-28.02
12-13.03
Wrocław
27-28.01
26-27.03
Katowice 29-30.01
24-25.03
Łódź 5-6.02
1-2.04
Bydgoszcz
/ Toruń
22-23.01
12-13.02
16-17.03
Gdańsk 9-10.01
10-11.02
18-19.03
ZielonaGóra 20-21.01
24-25.02
6-7.04
Kraków 1-2.02
6-7.04
Lublin 7-8.02
3-4.04
6  Kurs dla Auditorów wewnętrznych i Pełnomocników Zarządu
 ds.  Zintegrowanego Systemu:
 + Zarządzania Jakością wg ISO 9001
 + Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg ISO 22000
 + Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001
 + Zarządzania Bezpieczeństwem i Higiena Pracy
    wg ISO 45001 / OHSAS/PN-N-18001

Warszawa 13-14.01
3-4.02
30-31.03

1300 zł netto
+ 23% VAT

ZGŁOSZENIE

Poznań
20-21.01
17-18.02
9-10.03
Szczecin
16-17.01
27-28.02
12-13.03
Wrocław 27-28.01
26-27.03
Katowice 29-30.01
24-25.03
Łódź 5-6.02
1-2.04
Bydgoszcz
/ Toruń
22-23.01
12-13.02
16-17.03
Gdańsk 9-10.01
10-11.02
18-19.03
ZielonaGóra 20-21.01
24-25.02
6-7.04
Kraków 1-2.02
6-7.04
Lublin 7-8.02
3-4.04

www.iso-szkolenia.com   www.mastere.edu.pl   www.mastere.com.pl     

poklue

 

 


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek - najlepsza inwestycja

© 2020 MASTERE - your partner in business