Kurs dla Auditorów i Pełnomocników Zarządu ds. ISO 9001 + ISO 27001

Drukuj

Celem szkolenia jest: zdobycie przez uczestników praktycznych umiejętności projektowania, wdrażania, auditowania i doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2015 i Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg normy ISO/IEC 27001:2013.

 

Miejsce: Warszawa, Radom, Poznań, Wrocław, Szczecin, Gdańsk, Bydgoszcz, Łódź, Zielona Góra, Opole, Katowice
Szkolenia zamknięte prowadzimy w zakładach klientów, otwarte wg HARMONOGRAMU SZKOLEŃ

 

 

Adresaci szkolenia:

 • auditorzy systemów zarządzania pragnący poszerzyć i ugruntować swoją wiedzę
 • kandydaci na auditorów wewnętrznych SZBI
 • kierownictwo przedsiębiorstw posiadajacych lub planujacych zdobycie certyfikatów ISO 9001 i 27001
 • pracownicy działów jakości i IT
 • Pełnomocnicy Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwa Informacji
 • osoby pragnące poszerzyć swoją wiedzę nt. systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwa informacji

 

Program szkolenia:

 • podstawowe definicje i terminologia
 • koncepcja funkcjonowania zintegrowanych systemów zarządzania
 • definiowanie kontekstu organizacyjnego i stron zainteresowanych
 • myślenie oparte na ryzyku
 • identyfikacja zagrożeń
 • analizowanie, szacowanie i postępowanie z ryzykiem
 • polityki dotyczące jakości i bezpieczeństwa informacji
 • cele jakości
 • cele stosowania zabezpieczeń i zabezpieczenia
 • plany ciągłości działania
 • wymagania normy ISO 9001:2015
 • wymagania normy ISO/IEC 27001
 • zarządzanie programem auditów
 • planowanie auditów wewnętrznych
 • zasady przeprowadzania auditów wg wytycznych normy ISO 19011
 • dokumentowanie wyników auditu
 • przeprowadzanie działań poauditowych
 • doskonalenie kompetencji auditorów

 

Czas trwania: 24 godzin lekcyjnych w ciągu 3 dni

 

Certyfikat: warunkiem uzyskania certyfikatu Pełnomocnika Zarządu i Auditora wewnętrznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwa Informacji wg norm ISO 9001+27001 jest zaliczenie z wynikiem pozytywnym egzaminu końcowego (minimum 75% prawidłowych odpowiedzi).
Osoby, które nie zaliczą egzaminu otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 

Wymagania do szkolenia:

 • przed rozpoczęciem szkolenia uczestnicy powinni zapoznać się z wymaganiami norm ISO 9001 i 27001
 • na szkoleniu należy posiadać teksty w/w norm
  (normy można kupić np. https://sklep.pkn.pl/)

 

Cena:  1000 zł. netto / 1230 zł. brutto za osobę

 

HARMONOGRAM I ZAPISY

_______________________________________

Zamówienie na szkolenie można dokonać bezpośrednio w naszym sklepie:

   www.iso9001.edu.pl/kurs-Auditorow-Pelnomocnikow-Zarzadu-ISO-27001-9001.html

http://www.iso-szkolenia.com/szkolenia/iso-27001-9001-kurs-auditorow-pelnomocnikow.html

www.mastere.pl/iso-9001-szkolenia/auditor-iso-9001-27001.html

poklue

 

 


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek - najlepsza inwestycja

© 2020 MASTERE - your partner in business