Kurs dla Pełnomocników Zarządu wg ISO 9001

Drukuj

Celem szkolenia jest: zdobycie przez uczestników praktycznych umiejętności projektowania, dokumentowania, nadzorowania i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością wg wymagań międzynarodowej normy ISO 9001 z 2015 roku.

 

Miejsce: Warszawa, Radom, Poznań, Wrocław, Szczecin, Gdańsk, Bydgoszcz, Łódź, Zielona Góra, Opole, Katowice
Szkolenia zamknięte prowadzimy w zakładach klientów, otwarte wg HARMONOGRAMU SZKOLEŃ

 

Adresaci szkolenia:

 • właściciele i kierownictwo przedsiębiorstw
 • osoby pełniący funcje Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością pragnący ugruntować swoją wiedzę
 • kandydaci na Pełnomocników ds. Systemu Zarządzania Jakością
 • pracownicy działów jakości
 • osoby pragnące poszerzyć swoją wiedzę nt. wymagań normy ISO 9001:2015

 

Program szkolenia:

 • wymagania normy ISO 9001:2015
 • zasady projektowania i dokumentowania Systemów Zarządzania Jakością
 • rola i obowiązki Pełnomocnika ds. ISO 9001
 • planowanie i nadzorowanie auditów jakości
 • przygotowanie i przeprowadzenie przeglądów wykonywanych przez kierownictwo
 • podejmowanie działań korygujących i zapobiegawczych
 • narzędzia doskonalenia Systemów Zarządzania Jakością

 

Czas trwania: 16 godzin lekcyjnych w ciągu 2 dni

 

Certyfikat: warunkiem uzyskania certyfikatu Pełnomocnika Zarządu ds. Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 jest zaliczenie z wynikiem pozytywnym egzaminu końcowego (minimum 75% prawidłowych odpowiedzi).
Osoby, które nie zaliczą egzaminu otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 

Wymagania do szkolenia:

 • przed rozpoczęciem szkolenia uczestnicy powinni zapoznać się z wymaganiami normy ISO 9001
 • na szkoleniu należy posiadać tekst normy ISO 9001 „System Zarządzania Jakością. Wymagania."
  (normy można kupić np. https://sklep.pkn.pl/)

 

Cena:  700 zł. netto / 861 zł. brutto za osobę

 

HARMONOGRAM I ZAPISY

_________________________________________________

Zamówienie na szkolenie można dokonać bezpośrednio w naszym sklepie:

   www.iso9001.edu.pl/kurs-Auditorow-Pelnomocnikow-Zarzadu-ISO-9001.html

http://www.iso-szkolenia.com/szkolenia/iso-9001-kurs-auditorow-pelnomocnikow.html

http://www.mastere.pl/iso-9001-szkolenia/iso-9001-2015-auditor-pelnomocnik.html

poklue

 

 


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek - najlepsza inwestycja

© 2020 MASTERE - your partner in business