ISO 14001+45001/18001 kurs dla Auditorów i Pełnomocników

Drukuj

Celem szkolenia jest: zdobycie przez uczestników praktycznych umiejętności wykonywania auditów wewnętrznych Zintegrowanego Systemu Zarządzania Środowiskowego wg wymagań normy ISO 14001 oraz Systemu Zarządzania BHP wg norm OHSAS/PN-N-18001/ISO 45001.

Miejsce: Warszawa, Radom, Poznań, Wrocław, Szczecin, Gdańsk, Bydgoszcz, Zielona Góra, Opole, Katowice
Szkolenia zamknięte prowadzimy w zakładach klientów, otwarte wg HARMONOGRAMU SZKOLEŃ

 

Adresaci szkolenia:

 • kandydaci na Auditorów wewnętrznych ISO 14001 oraz OHSAS/PN-N-18001/ISO 45001
 • Auditorzy ISO 9001
 • osoby pełniący funcje Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania pragnący ugruntować swoją wiedzę
 • kandydaci na Pełnomocników ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania
 • specjaliści ds. bhp i/lub ochrony środowiska
 • osoby pragnące poszerzyć swoją wiedzę nt. auditowania

 

Program szkolenia:

 • terminologia i koncepcja zintegrowanych systemów zarządzania
 • polityki i cele dotyczące bhp oraz ochrony środowiska
 • aspekty środowiskowe, ryzyko zawodowe
 • gotowość i reagowanie na awarie oraz wypadki
 • wymagania nowej normy ISO 14001:2015
 • wymagania norm OHSAS 18001, PN-N-18001 oraz ISO 45001
 • rola i obowiązki Auditora wewnętrznego
 • metodyka wykonywania auditów wewnętrznych wg wytycznych ISO 19011

 

Warsztaty:

 • praktyczne zasady wykonywania auditów wewnętrznych wg wytycznych ISO 19011
 • planowanie auditu
 • przygotowanie listy pytań kontrolnych (check list)
 • symulacja auditu - odgrywanie ról audorów
 • dokumentowanie niezgodności
 • przygotowanie raportu
 • spotkanie zamykajace i prezentacja wyników auditu
 • identyfikacja i analiza przyczyn niezgodności
 • podejmowanie działań korygujących i zapobiegawczych
 • wymiana doświadczeń auditorskich

 

Czas trwania: 2 dni (16 godzin lekcyjnych)

Certyfikat: warunkiem uzyskania certyfikatu Auditora wewnętrznego ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest zaliczenie z wynikiem pozytywnym testu końcowego (minimum 75% prawidłowych odpowiedzi). Osoby, które nie zaliczą testu otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 

Wymagania do szkolenia:

 • przed rozpoczęciem szkolenia uczestnicy powinni zapoznać się z wymaganiami norm ISO 14001 i OHSAS/PN-N-18001/ISO 45001

Cena: 700 zł. netto / 861 złotych brutto na sobę

Dla szkoleń zamkniętych (na terenie zakładu pracy klienta) ceny negocjowane.

Aby zapisać się na szkolenie, proszę wypełnić Formularz zgłoszeniowy

_____________________________________________ 

Zamówienie na szkolenie można dokonać także bezpośrednio w naszym sklepie:

http://iso9001.edu.pl/ISO-45001-14001-18001-szkolenie-Auditorow-Pelnomocnikow.html 

poklue

 

 


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek - najlepsza inwestycja

© 2020 MASTERE - your partner in business