ISO 22000+9001 kurs dla Auditorów i Pełnomocników

Drukuj

Celem szkolenia jest: zdobycie przez uczestników praktycznych umiejętności projektowania, dokumentowania, wdrażania oraz wykonywania auditów wewnętrznych Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg normy ISO 22000 oraz Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2015.

 

Miejsce: Warszawa, Poznań, Wrocław, Szczecin, Gdańsk, Bydgoszcz, Zielona Góra, Opole, Katowice
Szkolenia zamknięte prowadzimy w zakładach klientów, otwarte wg HARMONOGRAMU SZKOLEŃ

 

Adresaci szkolenia:

 • kandydaci na Auditorów wewnętrznych ISO 22000 i/lub ISO 9001
 • osoby pełniący funcje Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania pragnący ugruntować swoją wiedzę
 • kandydaci na Pełnomocników ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania
 • kadra kierownicza organizacji
 • technolodzy żywienia, członkowie zespołu haccp
 • osoby pragnące poszerzyć swoją wiedzę nt. auditowania

 

Program szkolenia:

 • terminologia i koncepcja funkcjonowania zintegrowanych systemów zarządzania
 • określanie kontekstu organizacyjnego i stron zainteresowanych
 • identyfikacja zagrożeń dla jakości i bezpieczeństwa żywności
 • metody analizy i szacowania ryzyka
 • określanie krytycznych punktów kontroli, monitorowanie i nadzór
 • podejmowanie działań korygujących i zapobiegawczych
 • podejście procesowe do zarządzania
 • dokumentowanie zintegrowanych systemów zarządzania
 • polityki dotyczące jakości i bezpieczeństwa żywności
 • wymagania norm ISO 22000 oraz ISO 9001:2015
 • kompetencje, rola i odpowiedzialności Pełnomocników i Auditorów wewnętrznych
 • metodyka wykonywania auditów wewnętrznych wg wytycznych ISO 19011
 • czynniki ryzyka warunkujące skuteczność auditów
 • zarządzanie programem auditów wewnętrznych
 • omówienie przykładowej procedury auditowania

 

Warsztaty:

 • identyfikacja zagrożeń, szacowanie ryzyka oraz krytycznych punktów kontroli
 • dokumentowanie i parametryzowanie procesów
 • tworzenie polityk i celów
 • praktyczne zasady wykonywania auditów wewnętrznych wg wytycznych ISO 19011
 • planowanie auditów
 • przygotowanie listy pytań kontrolnych (check list)
 • symulacja auditu - odgrywanie ról auditorów
 • identyfikacja niezgodności i ich przyczyn
 • przygotowanie raportu z auditu
 • spotkanie zamykajace i prezentacja wyników auditu
 • dokumentowanie działań korygujących i zapobiegawczych
 • wymiana doświadczeń auditorskich
 • case studies - analizy przypadków, identyfikacja niezgodności i podejmowanie działań zaradczych

 

Czas trwania: 3 dni (24 godziny lekcyjne)

Certyfikat: warunkiem uzyskania certyfikatu Auditora wewnętrznego i Pełnomocnika Zarządu ds. ISO 22000+9001 jest zaliczenie z wynikiem pozytywnym testu końcowego (minimum 75% prawidłowych odpowiedzi). Osoby, które nie zaliczą testu otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 

Wymagania do szkolenia:

 • przed rozpoczęciem szkolenia uczestnicy powinni zapoznać się z wymaganiami norm ISO 22000 i ISO 9001
 • na szkoleniu należy posiadać teksty w/w norm

Cena: 1000 zł. netto / 1230 złotych brutto na osobę

 Dla szkoleń zamkniętych (na terenie zakładu pracy klienta) ceny negocjowane.

Aby zapisać się na szkolenie, proszę wypełnić Formularz zgłoszeniowy

_____________________________________________ 

Zamówienie na szkolenie można dokonać także bezpośrednio w naszym sklepie:

   www.iso9001.edu.pl/kurs-Auditorow-Pelnomocnikow-Zarzadu-ISO-22000-9001.html

poklue

 

 


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek - najlepsza inwestycja

© 2020 MASTERE - your partner in business