Projekt - Jakość przede wszystkim

Drukuj

logo Mazowia mniejsze          logo EFS

Informujemy o zakończeniu realizacji projektu pt. "Jakość przede wszystkim".

W przeciągu dwóch lat realizacji projektu, z naszych dofinansowanych szkoleń skorzystało ponad 280 pracowników z ponad 130 przedsiębiorstw mikro, małych, średnich i dużych z województwa Mazowieckiego.
Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo i zaufanie jakim nas Państwo obdażyli!

 

Projekt pt. „Jakość przede wszystkim” był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Okres realizacji projektu: od 1 lipca 2012 roku do 30 czerwca 2014 roku

Numer umowy: UDA-POKL.08.01.01-14-423/11
Całkowita wartość projektu: 396110,36 złotych
Wartość dofinansowania: 330022,52 złotych

poklue

 

 


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek - najlepsza inwestycja

© 2020 MASTERE - your partner in business